Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học ZESBIO là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các thiết bị khoa học kỹ thuật, hóa chất và vật tư tiêu hao cho các phòng thí nghiệm Sinh học phân tử, tế bào.
ZESBIO luôn tâm huyết đem công nghệ mới nhất, tiên tiến tới khách hàng trong lĩnh vực Nghiên cứu (ROU/LOU), chẩn đoán (IVD) trong lĩnh vức Sinh học – Công nghệ Sinh học ở Việt Nam. Với định hướng đó, hiện nay chúng tôi đang tập trung vào các lĩnh vực:
 • Nghiên cứu DNA/RNA, Protein, tế bào
 • Sản xuất Vaccine, Kháng thể
 • Sinh vật biến đổi gen GMO
 • Xét nghiệm bệnh dịch do Virus, vi khuẩn
 • Xét nghiệm huyết thống
 • Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIFT, sàng lọc phôi PGT bằng kĩ thuật NGS, PCR test, PGT by NGS technique, PCR

ZESBIO Biotechnology is one of the leading companies providing scientific and technical equipment, chemicals and consumables for Molecular and Cell Biology laboratories.

ZESBIO is always dedicated to bringing the latest and most advanced technology to customers in the field of Research (ROU/LOU), diagnosis (IVD) in the field of Biology – Biotechnology in Vietnam. With that orientation, we are currently focusing on the following areas:

 • Research DNA/RNA, Protein, Cells
 • Producing Vaccines, Antibodies
 • Genetically Modified Organisms (GMOs)
 • Testing for diseases caused by Viruses, bacteria
 • DNA testing
 • NIFT prenatal screening test, PGT by NGS technique, PCR