Dual Luciferase Reporter Assay Kit

Mô tả

Bộ xét nghiệm kép Luciferase Reporter được sử dụng để phát hiện sự điều hòa gen bằng cách chuyển nạp tế bào với plasmid phóng xạ và đo cường độ huỳnh quang của chất nền Luciferin để phản ánh mức độ biểu hiện Luciferase. Để đạt được sự phát hiện gen báo cáo luciferase kép, Firefly luciferase được phát hiện với Luciferin làm chất nền, và Renilla Iuciferase được phát hiện với coelenterazine làm chất nền, đồng thời ức chế hoạt động của Firefly luciferase. Dual Luciferase Reporter Assay Kit có thể phát hiện sự biểu hiện của Luciferase được điều chỉnh bởi các yếu tố gen một cách nhạy cảm và hiệu quả. Thông thường, yếu tố điều hòa phiên mã được sao chép ngược dòng của Firefly luciferase, hoặc vùng điều hòa 3′-UTR được nhân bản ở phía dưới của firefly luciferase. Các tế bào được truyền được cảm ứng bởi chất kích thích tương ứng và được ly giải để xác định hoạt tính luciferase. Tác dụng gây kích thích của các yếu tố điều hòa được đánh giá bằng hoạt tính luciferase. Renilla Iuciferase hoạt động như một tham chiếu nội bộ để điều chỉnh hiệu quả chuyển nạp nhằm loại bỏ sự khác biệt về số lượng tế bào và hiệu quả chuyển nạp giữa các giếng. Firefly luciferase xúc tác sự phát xạ Luciferin ở bước sóng 560 nm, và Renilla luciferase xúc tác sự phát xạ của coelenterazine ở bước sóng 465 nm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dual Luciferase Reporter Assay Kit”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *